Konwerter brutto <-> netto

Zamienia kwotę brutto na netto i odwrotnie, zamienia kwotę netto na brutto. Liczby zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglamy do 5 w dół, a powyżej 5 w górę.

Kwota
Podatek %
kwota netto
( bez zaokrąglenia 100)
kwota brutto
( bez zaokrąglenia 123)
kwota VAT
( bez zaokrąglenia 23)
Polecane